Wandelconcert van Annabel Schouten

In het wandelconcert nodigt Annabel Schouten je op 21 mei tijdens de Waterlinie Wandeltocht uit om je, net als muziek, in ruimte en tijd te bewegen. Al wandelend krijg je een persoonlijke, unieke muzikale beleving. Let op als je bij het Naardermeer komt…luister en kijk goed!

Met meters lange strijkstokdraden creëert Annabel een geheel eigen manier van strijken op een viool. Omdat het allemaal in de natuur van de Hollandse Waterlinies plaatsvindt, klinkt de muziek samen met de omgevingsgeluiden. Dat maakt het extra bijzonder!

Kijken, wandelen en luisteren
Annabel richt zich op kijken, wandelen en luisteren tegelijk. Als je goed luistert kom je de performers onderweg vanzelf tegen. Zij vermengen zich met de natuurlijke omgeving zowel in beeld als in geluid. Het wandelconcert speelt zich af op verschillende plekken tegelijk. Door de afstand tussen die plekken kun je niet alles tegelijkertijd horen. Al wandelend vorm je  zo een eigen, unieke compositie. Tijdens het wandelconcert op 21 mei werkt Annabel Schouten samen met Elsa van der Linden en Gemma Luz Bosch.

Geluidsvinder en muziek-landschapskunstenaar
Annabel Schouten (1999) is werkzaam als geluidsvinder en muziek-landschapskunstenaar. Tijdens haar studie Musician 3.0 aan de HKU nam Annabel haar relatie met de natuur onder de loep. In haar werk onderzoekt ze de betekenis van haar leven op aarde waarbij ze zich focust op het tijdelijke en ruimtelijke karakter van het bestaan. De afgelopen periode onderzocht zij hoe muziek en klanken zich verhouden tot het concept ruimte. Als performer, musicus, componist en bovenal maker gaat ze te werk in het landschap. Tijdens haar performances wordt een publiek uitgenodigd om de muzikale ervaring al wandelend tot zich te nemen. Voor deze wandelconcerten ontwikkelt ze instrument installaties die de ontworpen zijn om zowel visueel als auditief samen te smelten met de omgeving. Deze instrument installaties brengen performers in de gelegenheid om als gelijke samen te spelen met de spontane geluiden die op een plek klinken. Als bezoeker zul je je afvragen wie soleert in deze samenkomst van klank, begeleiden de omgevingsgeluiden de performers of andersom?

De muzikale en artistieke ingrepen die Annabel vormgeeft zijn zo tijdelijk als de natuur zelf. Tijdens het wandelconcert word je uitgenodigd om sensitief te luisteren en te ervaren.