Start jij 21 mei bij Fort Ossenmarkt?

Als je 21 mei de Naardermeerroute van 13,5 km loopt of de 31 km- lange Vestingroute, dan start je bij Fort Ossenmarkt. Of…net iets erachter, bij Bastion Nieuwe Achtkant. Maar dat zie je gelijk aan alle vlaggetjes die we zullen ophangen.

Tijd voor wat geschiedenis
De vesting Weesp was na 1815 eerst onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Later, in 1892, werd bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Nu kun je geen fout meer maken, want:

Op 26 juli 2021 heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Beide verdedigingslinies gaan sindsdien verder als Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’.

Het systeem, gebouwd tussen 1815 en 1940, bestaat uit een netwerk van 96 forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders, die samen Nederland beschermen door het principe toe te passen van tijdelijke overstroming van het land. Het is ontwikkeld dankzij de speciale kennis van de waterbouwkunde voor defensiedoeleinden die sinds de 16e eeuw door de Nederlanders werd bewaard en toegepast. Het ondergelopen land was niet begaanbaar, maar te ondiep om te bevaren. Elk van de polders langs de lijn van vestingwerken heeft zijn eigen inundatievoorzieningen. Nergens ter wereld vind je een waterverdedigingslinie van deze omvang, in een zo goed bewaarde toestand. (bron: UNESCO)

Fort (aan de) Ossenmarkt werd gebouwd als verdediging van de beide Vechtoevers, de sluizen en de spoorweg Amsterdam–Hilversum met de brug over de Vecht. Het torenfort aan de Ossenmarkt komt uit 1861. Fort Ossenmarkt bij vesting Weesp is nu een bedrijfsverzamelgebouw. In de voormalige houten artillerielood is een expositieruimte. Het fort is helaas niet vrij toegankelijk voor publiek, maar je kunt het 21 mei wel goed bekijken van de buitenkant!