Contact

Laat van je horen!

De Waterlinie Wandeltocht is een project van:

Stichting INUNDARE

Email ons
info@waterliniewandeltocht.nl

Producenten:
Mattijn Boerkamp
Michael Gane

Communicatie en marketing:
Karianne Vermaas

Route coördinatie:
Bert Eskes (Athletic Point Events)

Bestuur:
Lode van Piggelen (voorzitter) 
Tom Oosterwegel (secretaris)
Britt Verstegen  (penningmeester)